Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Celoplošné testovanie 2.kolo

Ďalšie kolo celoplošného testovanie prebehne v sobotu a nedeľu – 7.11 a 8.11.2020. V Spišskom Štiavniku budú zriadené 2 odberové miesta, v Základnej škole a Materskej škole. Začiatok testovania bude o 8:00, koniec 20:00. Prestávky na dezinfekciu odberových miest budú v čase 12:00 – 13:00, 17:00 – 18:00. V nedeľu, 8.11.2020, bude odberové miesto 2 – Materská škola v čase 13:00 až 14:00 vyhradené pre seniorov a osoby s chronickými ochoreniami. Všetky osoby s trvalým pobytom v obci dostanú oznámenia o pridelenom čase a odbernom mieste do schránky na mieste trvalého pobytu. Časovanie na odbery bude v opačnom abecednom poradí (Z – A). Pozvánku dostanú aj občania, ktorí mali v prvom kole pozitívny test (obec nedostala zoznamy s výsledkami testov), títo občania sa druhého testovania nesmú zúčastniť a majú dodržiavať karanténu.

Odberové miesta:
číslo 1. – Základná škola, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik, určené pre obyvateľov: ulica Priečna od čísla domu 275 a viac
číslo 2 – Materská škola, Hornádska 239, 059 14 Spišský Štiavnik, určené pre obyvateľov ulice Hlavná,
Hornádska, Kláštorná, Kvetná, Lúčna, Mlynská, Priečna č.d. 4 až 274, Slnečná , Mariánske námestie, Železničná Stanica, Kaštieľ

Otázky a odpovede:

Môžu sa testovania zúčastniť aj osoby staršie ako 65 rokov ?
Áno. Ak ste senior alebo trpíte chronickým ochorením, odporúčame Vám prísť na odberové miesto číslo 2 – Materská škola v nedeľu 8.11.2020 v čase medzi 13:00 až 14:00

Z objektívnych dôvodov (zamestnanie) sa nemôžem zúčastniť testovania v pridelenom čase. Ako mám postupovať ?
Kontaktujte obec mailom na adrese korona@spisskystiavnik.sk. Pokúsime sa Vám nájsť náhradný termín.

Môj prvý test bol pozitívny. Mám ísť aj toto ďalšie testovanie ?
Nie. Dodržujte karanténu. Obmedzte svoje sociálne kontakty na minimum.

 

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

Cintoríny ostávajú zatvorené

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Spišský Štiavnik Vám oznamujeme,  že z dôvodu zvýšeného percenta občanov nakazených coronavírusom v rámci celoplošného testovania v I. kole, ktoré prebehlo uplynulú sobotu a nedeľu – v obci Spišský Štiavnik budú cintoríny do odvolania  zatvorené !

Celoplošné testovanie

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledkoch celoplošného testovania na zamedzenie šírenia epidémie corona-vírusu na území našej obce. Celkovo sa testovania zúčastnilo 87 % občanov. Presné výsledky môžu zverejňovať iba príslušníci Ozbrojených síl SR, ale vieme, že oproti priemeru  v SR čo predstavuje l % nakazených, na území našej obce je toto číslo podstatne vyššie. Preto v rámci predbežných opatrení naďalej ostáva v platnosti zákaz svojvoľného pohybu v obci v zmysle platného uznesenia vlády SR č. 693 zo dňa 28.10.2020 – rozšírené nariadenie v rámci vyhláseného núdzového stavu. To sa vzťahuje zatiaľ aj na zákaz návštevy cintorínov, ktoré ostávajú do odvolania zatvorené. Obec pripravuje ďalšie opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva ďalšieho šírenia tejto choroby.
Dnes o 18.00 hod.  bude na starom cintoríne pri kríži, kde sa každoročne koná pobožnosť ku Všetkým svätým zapálených 100 kahancov, aby sme si aspoň takto symbolicky pripomenuli  našich najbližších zosnulých a v spomienkach zostali doma. Budeme radi, ak sa pridáte k výzve a zapálite o 18.00 hod. sviečky v oknách, na balkónoch našich domov a na priedomiach.
Chcem tiež pripomenúť občanom, ktorí vyšli z testovania ako pozitívni a aj keď nemajú žiadne príznaky choroby, aby prísne dodržiavali povinnú 10-dňovú karanténu. Tým, ktorí bojujú s chorobou skoré uzdravenie bez následkov.
Zároveň mi dovoľte poďakovať zdravotným pracovníkom – prevažne z našej obce,  všetkým pracovníkom obecného úradu v Spišskom Štiavniku, dobrovoľníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR, príslušníkom PZ SR z Obvodného oddelenia z Hranovnice, našim príslušníkom Miestnej občianskej poriadkovej služby za ich vysoké nasadenie, zodpovednosť a spoľahlivosť pri testovaní na našich odberných miestach v Spišskom Štiavniku.
Vás všetkých, vážení spoluobčania chcem požiadať o ústretovosť, veríme že spoločnými silami zvládneme aj túto situáciu v obci a pripravíme
všetky podmienky na úspešný priebeh testovania v II. kole, ktoré verím, že bude priaznivejšie.
Bc. Mária Kleinová, starostka obce

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení konania

Celoplošné testovanie – aktuálna situácia

18:00

Obidve odberové miesta sú v prevádzke. Pre urýchlenie registrácie pri testovaní vás prosíme, aby ste si pripravili lístok so svojím telefónnym číslom, ktorý podáte administrátorke. Testovanie bude pokračovať do 21:30. 

13:00

Odberové miesto č. 2 v materskej škole je menej vyťažené. Občania, ktorí majú určené odberové miesto v materskej škole môžu ísť na testovanie dvadsať minút skôr oproti pridelenému času.

Pre urýchlenie registrácie pri testovaní vás prosíme, aby ste si pripravili lístok so svojím telefónnym číslom, ktorý podáte administrátorke.

1.11.2020

Testovanie pokračuje druhým dňom. Obidve odberové miesta sú v prevádzke, občania môžu chodiť na odbery podľa pridelených časov. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali  lístok s telefónnym číslom.

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

 

31.11.2020 testovanie

21:30

Obidve odberové miesta ukončili odber sterov. Testovanie bude pokračovať zajtra – v nedeľu 1.11.2020 od 7:00. Po tomto čase môžu občania chodiť na odbery podľa pridelených časov. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali oznámenie o testovaní. Občania, ktorí prichádzajú v určenom čase a na určené odberové miesto, budú otestovaní prednostne.

18:40

Obidve odberové miesta sú v prevádzke, na odberných miestach dochádza ku zvýšenej kumulácii ľudí. Prosíme občanov, aby si so sebou zobrali oznámenie o testovaní. Občania, ktorý prichádzajú v určenom čase a na určené odberové miesto, budú otestovaní prednostne.

Čítaj viac …

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie – odberné miesta

Stery sa budú vykonávať od 7:00 do 21:30. Prestávky na dezinfekciu odberových miest sú v čase 11:30 -13:00 a 17:00-18:00.

Čítaj viac …

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie v našej obci prebehne nasledujúci víkend – od 31. októbra do 1. novembra. Testovanie by malo prebiehať od 7. do 22. hodiny. Posledný ster sa bude robiť o 21.30, aby ho zdravotníci stihli vyhodnotiť.
Odberné miesta budú dve -v základnej škole a materskej škole. Každý občan s trvalým pobytom v obci Spišský Štiavnik vo veku 10 až 65 rokov dostane v najbližších dňoch do schránky na adrese trvalého pobytu oznam, na ktoré odberné miesto a v aký čas má prísť. Poradie odberov bude podľa abecedy. Časový harmonogram jednotlivých sterov bude navrhnutý tak, aby sa využila kapacita každého odberného miesta a aby sa minimalizovalo množstvo súčasne prítomných ľudí na jednom odbernom mieste. Občania budú o aktuálnej situácii na odberových miestach informovaní pomocou obecného rozhlasu a webovej stránky obce.

Občania vo veku 65 rokov a viac nedostanú oznam, testovania sa môžu zúčastniť. O čase budú informovaní rozhlasom a na webovej stránke obce.

Čítaj viac …

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tlačová správa

Prevádzka cintorína

Vzhľadom ku súčasnej epidemiologickej situácii, vyhlásenému núdzovému stavu a obmedzeniu slobody pohybu občanov bude vstup na cintorín v Spišskom Štiavniku obmedzený až do odvolania.

Uzatvorenie cintorínov