Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Martin Slivka (1929-2002)

prof. Martin Slivka PhDr., CSc.
filmár, režisér, scenárista, dokumentarista

* 1929 Spišský Štiavnik
† 2002 Bratislava

Fotogaléria