Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Základná škola Spišský Štiavnik


Kontakt
Adresa:
Slnečná 422
059 14 Spišský Štiavnik
Slovensko
E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk
Telefón: +421 52 778 5614
Fax: +421 52 778 5614
URL: http://www.zsspisskystiavnik.sk/