Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Starostka obce oznamuje občanom, že zápis detí do Materskej školy v Spišskom Štiavniku
na školský rok 2010/2011 sa uskutoční v dňoch
od 22. februára do 26. februára 2010 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa.
Potvrdenie od lekára sa prikladá až v žiadosti zákonného zástupcu obdržanú
pri zápise v materskej škole.