Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Starostka obce a riaditeľstvo Základnej školy v Spišskom Štiavniku oznamujú občanom, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 26., 27., 28. a 29. januára 2010.