Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poplatok za komunálny odpad na rok 2010

Poplatok za komunálny odpad na rok 2010

Sadzba poplatku na 1 osobu na rok 2010 je vo výške 10,00 EUR.

Doklady na úľavu je potrebné urýchlene doložiť.
Chýbajú hlavne potvrdenia o návšteve školy od študentov, prípadne potvrdenia o ubytovaní. Prosíme urýchlene skontrolovať a priniesť na obecný úrad, nakoľko nebude možné si uplatniť úľavu s neaktuálnym dokladom.