Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Letecké fotografie obce

Letecké fotografie obce – pozrite si novú fotogalériu našej obce z tých zriedkavejších pohľadov.
“Obec Spišský Štiavnik sa nachádzajúca v okrese Poprad v Prešovskom kraji, na hornom toku rieky Hornád v severozápadnej oblasti Slovenského raja. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1246 ako opátstvo rehole cisterciátov. Obec niekoľkokrát vyhorela.”
viac informácií…

letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce letecké fotografie obce