Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska


Vážení občania,
pozývame Vás na otvorenie multifunkčného ihriska s umelou trávou, predsedom vlády doktorom Robertom Ficom, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2010, t.j. v sobotu o 19,45 hod. na ihrisku Telovýchovnej jednoty v Spišskom Štiavniku, s týmto programom:

  • úvodné slová starostky obce
  • príhovor predsedu vlády SR
  • slávnostný výkop na bránu
  • kultúrne vystúpenie detí zo základnej školy a detského domova
  • ocenenie zaslúžilých dlhoročných športovcov

O 20,15 hod. sa odohrá futbalový zápas medzi družstvom predsedu vlády SR a družstvom obce Spišský Štiavnik.

Tešíme sa na Vašu účasť.