Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnická podkova 42. ročník (doplnené výsledky)


Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na 42. ročník Štiavnickej podkovy, ktorá sa uskutoční 20.6.2010 o 13.00 hod. na ihrisku v Spišskom Štiavniku.
Uskutočnia sa nasledovné súťaže:
1. Skok “ZM”
2. Skok “Z”
3. Skok “ZL”.

Počas prestávky vystúpi skupina historického šermu Templári z Košíc s týmto programom:

– ukážky boja v ranom stredoveku – Vikingovia a ich spôsob boja
– program pre deti – šerm a scénky, možnosť vyskúšať si časti výzbroje.

Vstupné dospelí je 1 EURO, deti 50 centov.

Program 42. ročníka Štiavnickej podkovy.

…………………………………………………………………………………………….

Oznamujeme výsledky 42. ročníka Štiavnickej podkovy, konanej dňa 20.6.2010.
Výsledky:
Jazdecké preteky – tabuľka výsledky – Skok ZM – deti
Jazdecké preteky – tabuľka výsledky – Skok ZM
Jazdecké preteky – tabuľka výsledky – Skok Z
Jazdecké preteky – tabuľka výsledky – Skok ZL
Víťazom srdečne blahoželáme.