Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vývoz komunálneho odpadu


Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu v obci Spišský Štiavnik bude vždy v utorok PÁRNY TÝŽDEŇ.
Ospravedlňujeme sa za chybu, ktorá vznikla pri tlači kalendáru zvozu odpadu na rok 2010.