Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Martin Slivka – spomienkové stretnutie


Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na spomienkové stretnutie o živote a diele profesora PhDr. Martina Slivku DrCs., vedca, filmára, nositeľa Radu Ľudovíta Štúra, dňa 23. septembra 2010 v Spišskom Štiavniku.

Program:

  • 17:00 – Sv. omša v kaštieľskom kostole Zvestovania Panny Márie
  • 18:30 – Premietanie dokumentárneho filmu režiséra Jána Opartyho: Spomienka na Martina Slivku, v Urbárskom dome
  • 19:30 – Recepcia pre pozvaných, stretnutie pamätníkov Martina Slivku

Mária Kleinová, starostka obce

fotogaléria z udalosti 23.9.2010