Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Počet volených poslancov

Pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 (sobota 27. novembra 2010), bol v obci Spišský Štiavnik vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom bude volených 9 poslancov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 – Ministerstvo vnútra SR