Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prevádzkový poriadok športového areálu

TJ Spišský Štiavnik Vám predstavuje prevádzkový poriadok športového areálu v našej obci. Vo formáte PDF si môžete prevziať úplné znenie Prevádzkového poriadku ihriska. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame len stručný výťah základných pravidiel a informácií z tohto poriadku:

Športový areál je oplotený a pozostáva z trávnatého futbalového ihriska, tréningovej trávnatej plochy, viacúčelového ihriska s umelou trávou, stolnotenisovej herne a budovy so šatňami, sprchami a sociálnymi zariadeniami.

Futbalové ihrisko
slúži na prípravu, tréningový proces a majstrovské súťaže v pravidelných futbalových súťažiach registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov a žiakov TJ Spišský Štiavnik

Stolnotenisová herňa
slúži na prípravu, tréningový proces a majstrovské súťaže v pravidelných stolnotenisových súťažiach registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov a žiakov TJ Spišský Štiavnik a na cvičenie aerobicu.

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou
slúži na prípravu a tréningový proces registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov a žiakov TJ Spišský Štiavnik, na rekreačný tenis, volejbal, nohejbal, minifutbal a basketbal

Ostatné plochy areálu
prípravu, tréningový proces a súťaže hasičov, tréning a organizovanie súťaží jazdeckého športu a ostatným jednotlivcov na rozvoj športovej, telesnej a pohybovej kultúry so súhlasom prevádzkovateľa

Sadzobník poplatkov za využívanie viacúčelového ihriska s umelou trávou
Tenis

  • 2 €/hod. – registrovaní športovci TJ
  • 4 €/hod. – ostatní

Nohejbal

  • 5 €/hod. – registrovaní športovci TJ
  • 10 €/hod. – ostatní

Futbal, basketbal, volejbal

  • 10 €/hod. – registrovaní športovci TJ
  • 20 €/hod. – ostatní

Za použitie umelého osvetlenia sa pripláca 4 € za hodinu.

Správca zariadenia
TJ Spišský Štiavnik, Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik
Email: obec@spisskystiavnik.sk
mobil: 0902616222
Tel: 052 788 56 01
Fax: 052 788 56 02