Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku dňa 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Edita Beniačová, Ing., 47 r., projektantka, Spišský Štiavnik, Kvetná 55, SDKÚ-DS
 2. Jaroslav Budinský, 51 r., technik dispečingu, Spišský Štiavnik, Kvetná 62, SDKÚ-DS
 3. Štefan Bukovič, Ing., Mgr., 29 r., vedúci oddelenia grantov Európskej únie, Spišský Štiavnik, Lúčna 91, KDH
 4. Michal Čonka, 49 r., živnostník, Spišský Štiavnik, Priečna 283, SRK
 5. Renáta Dulovičová, Bc., 43 r., referent prevádzkovania verejných kanalizácií a ČOV, Spišský Štiavnik, Mlynská 156, nezávislý kandidát
 6. Štefan Hlaváč, 42 r., rezač, Spišský Štiavnik, Priečna 290, nezávislý kandidát
 7. Martin Hudzík, Ing., 42 r., senior designer, Spišský Štiavnik, Slnečná 437, KDH
 8. Alica Chovanová, Ing., 34 r., súkromná podnikateľka, Spišský Štiavnik, Kvetná 61, SDKÚ-DS
 9. Ivana Chripková, Mgr., 27 r., učiteľka, Spišský Štiavnik, Slnečná 427, SDKÚ-DS
 10. Magdaléna Javorská, Dlugošová, Bc., 45 r., zdravotná sestra, Spišský Štiavnik, Slnečná 438, SDKÚ-DS
 11. Jozef Javorský, Ing., 52 r., ved. technik, Spišský Štiavnik, Slnečná 462, KDH
 12. Matúš Korheľ, Ing., 34 r., manažér, Spišský Štiavnik, Slnečná 425, KDH
 13. Milan Maliňák, Ing., 40 r., učiteľ, Spišský Štiavnik, Priečna 5, KDH
 14. Daniel Martinko, Ing., 45 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 101, KDH
 15. Róbert Martinko, 40 r., manažér, Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 484, KDH
 16. Oľga Martinková, Mgr., 48 r., vychovávateľka, Spišský Štiavnik, Mlynská 188, SDKÚ-DS
 17. Valentín Pačan, 52 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 278, SRK
 18. Václav Pospíšil, Bc., 24r., vodič, Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411, SDKÚ-DS
 19. František Proner, 57 r., konateľ spoločnosti, Spišský Štiavnik, Slnečná 426, SDKÚ-DS
 20. Katarína Slivková, 32 r., referentka, Spišský Štiavnik, Lúčna 116, SDĽ
 21. Martin Slodičák, 29 r., hasič, Spišský Štiavnik, Slnečná 419, SDKÚ-DS
 22. Eva Tardová, 44 r., ekonómka, Spišský Štiavnik, Hlavná 304, KDH
 23. Štefan Tokarčík, Mgr.,25 r., manažér, Spišský Štiavnik, Kvetná 65, KDH
 24. Štefan Žiga, 52 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 277, SRK

Michal Antaš
predseda miestnej volebnej komisie