Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik dňa 27.novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Viera Dikantová, Ing., 40 r., stavebný technik ekonóm, Spišský Štiavnik, Hlavná 391, SMER – sociálna demokracia
  2. Renáta Dulovičová, Bc., 43 r., referent prevádzkovania verejných kanalizácii a ČOV, Spišský Štiavnik, Mlynská 156, nezávislý kandidát
  3. Mária Kleinová, 50 r., starostka obce, Spišský Štiavnik, Slnečná 424, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Jozef Mižák, JUDr., 57 r., právnik, Spišský Štiavnik 480, nezávislý kandidát
  5. Katarína Slivková, 63 r., technicko-hospodársky pracovník, Spišský Štiavnik, Kláštorná 233, nezávislý kandidát

Michal Antaš
predseda miestnej volebnej komisie