Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Liturgické oznamy na mesiac november

Farnosť Spišský Štiavnik vám prináša liturgické oznamy na mesiac november 2010
Informácie sú momentálne len v podobe obrázkov, akonáhle dostaneme textový dokument bude vám k dispozícii na tejto stránke…