Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2011

Vážení občania, prinášame Vám kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2011 pre našu obec. Môžete si ho prevziať vo formáte PDFOdvoz odpadu pre rok 2011