Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2011-2014

  • Budinský Jaroslav
  • Bukovič Štefan, Ing. Mgr.
  • Dlugošová Magdaléna, Bc.
  • Hudzík Martin, Ing.
  • Javorský Jozef, Ing.
  • Korheľ Matúš, Ing.
  • Martinko Daniel, Ing.
  • Martinková Oľga, Mgr.
  • Proner František