Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vianočná spoveď

Prinášame Vám oznam o spovedaní v našom dekanáte pred sviatkami

Sobota 18.12.2010

 • Hranovnica 14:00–15:30
 • Spišské Bystré 9:30-12:00

Nedeľa 19.12.2010

 • Spišský Štiavnik 14:00–16:00
 • Švábovce 16:30–17:00
 • Gánovce 17:00–18:00
 • Hozelec 17:00–18:00

Pondelok 20.12.2010

 • Vikartovce 10:30–12:00, 14:00-16:00
 • Kravany 15:00–17:00
 • Vydrník 15:00–17:00

Utorok 21.12.2010

 • Hôrka-Ondrej 15:00–17:00
 • Hôrka-Kišovce 15:00–17:00
 • Jánovce 15:00–16:30

Streda 22.12.2010

 • Liptovská Teplička 13:00–16:30

dokument PDF