Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutoční v dňoch:
17., 18., 19. a 20. januára 2011.
Na zápis sa dostavia deti v sprievode svojich rodičov alebo zákonných zástupcov, narodené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a všetky deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz rodiča, alebo zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (vydá detský lekár MUDr. Ján Kardoš, alebo lekár u ktorého je dieťa registrované) a odporúča sa doniesť 10 €. Za tieto peniaze sa zakúpia zošity s predtlačou a prvá kniha pre Vaše dieťa.

Harmonogram zápisu:
17. január (pondelok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
18. január (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
19. január (streda) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
20. január (štvrtok) v čase od 14.00 do 17.00 hod.

Dokument o zápise vo formáte PDF