Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poslanecké obvody poslancov OZ v obci Spišský Štiavnik

  • Lúčna ulica: Ing. Daniel Martinko
  • Kvetná ulica: Jaroslav Budinský
  • Mlynská ulica: Mgr. Oľga Martinková
  • Priečna ulica súp.č. 1 – 236, Priečna ulica 292 – 418, Mariánske námestie súp.č. 256 – 264, 406 – 415 : Ing. Mgr. Štefan Bukovič
  • Priečna ulica súp.č. 275 – 291: František Proner, Bc. Magdaléna Javorská Dlugošová
  • Hlavná ulica, Mariánske nám. súp.č. 405: Ing. Jozef Javorský
  • Kláštorná ulica, Hornádska ulica: Ing. Matúš Korheľ
  • Slnečná ulica: Ing. Martin Hudzík