Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 2/2011

Vážení spoluobčania. V nasledujúcich dňoch sa k Vám dostane nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.2. Než sa tak stane môžete si ho v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii prevziať priamo z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi.
Uzávierka budúceho čísla bude v pondelok 15. augusta 2011.

Prílohy k článku:
Obecný spravodajca 2/2011