Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výstava – Krása ľudového umenia očami seniorov

Výstava ľudového umenia V posledný marcový deň sa v klube dôchodcov konalo slávnostné otvorenie výstavy výrobkov šikovných rúk našich dôchodcov a jubilantky pani Anny Mrkvicovej, ktorá sa dožila krásneho veku 80 rokov.

Výstava bola situovaná v dvoch miestnostiach. V prvej, menšej boli vystavované výrobky našich dôchodcov a ďalších šikovných ľudí obce. Mohli sme tu vidieť množstvo vyšívaných obrúskov, dečiek a obrazov s rôznymi motívmi, ale dominovali motívy veľkonočné a jarné . Veľkú časť z vystavených exponátov tvorili háčkované dečky a obrusy rozmanitých tvarov a vzorov. Veľmi zaujímavé boli trojrozmerné háčkované kuriatka s kraslicami. Výstavu dopĺňali a príjemne obohatili dnes historické predmety, ktoré si ešte pamätajú naše staré mamy a otcovia z ich každodenného života. Dnes sa s takýmito predmetmi stretávame len zriedka. Z nich možno spomenúť staré váhy, žehličku, ktorá nepotrebuje elektrinu (dovnútra sa vkladal rozpálený kus železa), niekoľko typov podkov, kované svietniky, cepy na mlátenie obilia, drevené hrable na hrabanie sena, pletený kožený bič, varič, nástroj na praženie kávy, maselnicu na výrobu masla a miniatúrne polmetrové krosná. Zaujímavý exponát boli historické materské nohavice. V tejto miestnosti sa ešte nachádzali drevené misky a soška, ručne vyrobené pasce na myši, prútené košíky a nádherne vyzdobené kraslice.

Druhá väčšia miestnosť bola venovaná pani Anne Mrkvicovej a jej celoživotnému dielu. Ako sama povedala som chcela módnou návrhárkou“, tak aj tieto výstavné priestory boli plné oblečenia, tkaných kobercov, výšiviek, háčkovaných dečiek. Pri vstupe do miestnosti okamžite upútala pozornosť priadka v tradičnom odeve s kolovrátkom, ktorá síce nebola živá, avšak živo si s ňou možno predstaviť proces výroby nití s priadze. Po jej ľavej ruke bol stolík s fotografiou oslávenkyne, keď mala 18 rokov. Po oboch stranách miestnosti sa ťahali dva dlhé stoly. Na jednom boli krásne háčkované dečky a druhý bol plný oblečenia – rôzne pletené vesty, klobúky, svetre, saká a mnohé iné. Na konci tohto stola bolo na vešiaku zavesených niekoľko zaujímavých šiat. Na šnúre natiahnutej krížom cez miestnosť viseli rôzne tkané koberce s abstraktnými motívmi. Okná boli zastreté kobercami s figurálnou tematikou, s názvami ako Detvan, Matka mieru, Jánošík na stráži, Žena v kroji. Tieto chce pani Mrkvicová venovať svojim potomkom na pamiatku.

Napriek tomu, výstavné priestory neboli veľké, zmestilo sa do nich mnoho nádherných predmetov a iste bolo čo obdivovať. Výstava trvala do nedele 10.04.2011.

Jozef Pažitný
(článok bude publikovaný v Obecnom spravodajcovi)