Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

X. ročník súťaže hasičských družstiev (aktualizované)

Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Spišský Štiavnik Vás pozývajú na

X. ročník súťaže hasičských družstiev

o ”Putovný pohár starostky obce” Spišský Štiavnik
Dátum a miesto konania: 22. máj 2011 – nedeľa o 12,00 h, Spišský Štiavnik – ihrisko
Usporiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor – Spišský Štiavnik
Kategórie: muži, muži – CO (nad 35 r.), ženy, dorastenky, dorastenci

Program:

  • 11.00 h – príchod a prezentácia has. družstiev
  • 12.00 h – začiatok súťaže, otvorenie, nástup
  • 15.30 h – vyhodnotenie súťaže

Viac informácií v prílohe:
Súťaž požiarnych družstiev