Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zoznam sčítacích komisárov v obci

Zoznam sčítacích komisárov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011 v obci Spišský Štiavnik

Zoznam sčítacích komisárov v obci
Meno a priezvisko číslo sčítacieho
obvodu (SO)
Identifikácia SO (ulica, č.d.)
Daniela Martinková 706017
706253
Železničná stanica
Kvetná 16-89,
Priečna 9-15,
480
Marta Lavriková 706207 Priečna 280-286
Lenka Kacvinská 706251
706256
Kaštieľ
Slnečná 419-466
Oľga Rákociová 706252 Hornádska 0, 242-253,
Mariánske nám. 256-264, 301, 484
Mlynská 122-198,
Priečna 265-271
Antónia Zummerová 706254 Hornádska 237-238,
Kláštorná 200-233,
Lúčna 90-121,
Priečna 4-8
Eva Tardová 706255 Hlavná 323-398, 401-404
Mariánske nám. 405-415
Priečna 273-274, 293-299, 416-418
Ľubomíra Gurová 706289 Priečna 275-279, 287-292, 504