Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kontrola kvality vody v obciach

Vážení občania. V rámci projektu zdraotnej prevencie bude prebiehať v našej obci bezplatná kontrola kvality vody v studniach občanov. Bezplatná kontrola platí len pre občanov používajúcich vodu zo studne napojenej na dom.

Kontrola kvality vody sa v obci začne počnúc dňom 20.7.2011 (streda)

Prílohy k článku:
kontrola kvality vody