Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 3/2011

Vážení spoluobčania. Koncom minulého týždňa sa k Vám dostalo nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.3/2011. Ako vždy si ho môžete prevziať v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi.
Uzávierka budúceho čísla bude v pondelok 14. novembra 2011.

Prílohy k článku:
Obecný spravodajca 3/2011