Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Liturgické oznamy na mesiac október

Farnosť Spišský Štiavnik vám prináša liturgické oznamy na mesiac október 2011. Dokument vo formáte PDF si môžete prevziať, ako vždy na tejto stránke.

Prílohy k článku:
Liturgické oznamy na mesiac október