Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Námetové cvičenie DHZ

V sobotu 8.10.2011 ráno o 9:00 začala v Spišskom Štiavniku húkať požiarna siréna. Našťastie nešlo o požiar, ale o taktické námetové cvičenie okrsku číslo 4, do ktorého patrí aj náš DHZ. Cvičenie sa konalo v areáli bývalej píly vo Vydrníku, ktorá simulovane horela. Naše DHZ vyrazilo na cvičenie na dvoch hasičských vozidlách. Okrem nášho DHZ sa cvičenia zúčastnilo aj DHZ Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Kravany, Hranovnica, Vikartovce. Cvičenie dopadlo úspešne, čo dokazuje dobrú pripravenosť nášho DHZ na mimoriadne situácie. Nakoniec sa všetci zúčastnení zišli na futbalovom ihrisku v Spišskom Štiavniku, kde sa cvičenie vyhodnotilo a podávalo sa občerstvenie pre zúčastnené DHZ.