Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Školenie dobrovoľného hasičského zboru

Počas dvoch októbrových víkendov sa 10 členov DHZ Spišský Štiavnik zúčastnilo na základnej príprave členov Obecných hasičských zborov (rozsah 40 hodín).Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Absolventi tejto prípravy sú oprávnení samostatne vykonávať hasičskú činnosť pri zásahoch.