Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Liturgické oznamy na mesiac december

Farnosť Spišský Štiavnik vám prináša litur­gické oznamy na mesiac december 2011. Doku­ment vo formáte PDF si môžete prevziať, ako vždy na tejto stránke.
liturgické oznamy – december