Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. a 19. januára 2012.
Presný harmonogram zápisu – v prílohe.

Príloha k článku
Zápis do ZŠ