Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 1/2012

Už tento víkend sa vám dostane do rúk printová podoba nášho štvrťročníka – Obecný spravodajca č.1/2012. Prvé tohtoročné číslo si môžete v malom predstihu prevziať v plnofarebnej verzii už teraz z týchto stránok v elektronickej podobe vo formáte PDF. Všetky staršie čísla archivujeme na stránke Obecných novín

spravodajca-2012-01