Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Tlačivá

Vážení občania, na tejto stránke nájdete vzory tlačív, ktoré si môžete prevziať, vytlačiť a vyplniť pre potreby Obecného úradu. Tlačivá sú vo formáte PDF ak nie je uvedené inak.

Prílohy k dokumentu
Daň za psa

Poplatok za komunálne odpady

Daň z nehnuteľnost