Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Súťaž hasičských družstiev

Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Spišský Štiavnik Vás pozývajú na XI. ročník súťaže hasičských družstiev o ”Putovný pohár starostky obce“ Spišský Štiavnik

Dátum a miesto konania: 20. máj 2012 – nedeľa o 12,00 hod. Spišský Štiavnik – ihrisko
Usporiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor – Spišský Štiavnik
Kategórie: muži, muži – CO (nad 35 r.), ženy, dorastenky, dorastenci

Program:
11,00 hod – príchod a prezentácia has. družstiev
12,00 hod – začiatok súťaže, otvorenie, nástup
15,30 hod – vyhodnotenie súťaže

SPONZORI PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :
Poľnohospodárske družstvo Batizovce
TOMMU motor tuning, s.r.o. Studénka – www.tommotuning.cz
FLORIAN s. r. o. Martin, www.florian.sk

SPONZORI SÚŤAŽE:
Potraviny DUBINA – Marián Jendrál
AGRODRUŽSTVO – Spišský Štiavnik

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka