Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmena stránkových hodín na OcÚ

V zmysle uznesenia z pracovnej porady zo dňa 7.5.2012 oznamujeme zmenu stránkových hodín – OcÚ s účinnosťou od 9.5.2012

Úradné hodiny – Obený úrad

Pondelok 7.00-12.00 h | 12.30-15.00 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00-12.00 h | 12.30-17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00-12.30 h

Úradné hodiny – Stavebný úrad

Pondelok 13.00-15.00 h