Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinné očkovanie psov

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že povinné očkovanie psov sa uskutoční v našej obci zajtra 30. júna 2012.

Harmonogram podľa ulíc:

  • Hlavná – zastávka autobusu 9.00 – 9.45 hod.,
  • zastávka pred farou 9.45 – 10.00 hod.,
  • Priečna, pred č. domu 416 10.10 – 10.45 hod.,
  • Mlynská – pri mlyne 10.50 – 11.20 hod.,
  • Kvetná začne sa smerom zhora 11.25 – 12.10 hod.

K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.
Poplatok za očkovanie je 5 EUR, kto nemá očkovací preukaz + 50 centov.