Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Anjelské Vianoce 2012


Špeciálna základná škola v Spišskom Štiavniku a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Vás pozývajú na výstavu žiackych prác „Anjelské Vianoce“ od 10.12.2012 do 31.1.2013 vo výstavnej sieni POS v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Spišská Sobota.

anjelske-vianoce-pozdrav