Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnické Vianoce v Urbárskom dome

plagat
Obec Spišský Štiavnik pozýva všetkých občanov na Štiavnické Vianoce v Urbárskom dome.
28. decembra 2012 o 15,00 hod. vystúpia žiaci zo základnej a materskej školy, tanečná skupina Activ8, speváci z Klubu dôchodcov, chrámový zbor, mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Oľšovec a ženský spevácky zbor z Važca.