Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Stretnutie jubilantov

Na tvári sa už robia prvé vrásky,
čas nezastaví sa, to každý vie.
Prvé šediny vám zdobia vlásky,
pred svojou zrelosťou nikto neujde.

V októbri, mesiaci úcty k starším sa už stalo tradíciou stretnutie jubilantov, ktorí sa počas roka dožívajú okrúhleho životného jubilea.
13. októbra 2012 sme do základnej školy pozvali 72 oslávencov z našej obce.
Prinášame krátku fotodokumentáciu.