Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnický valentínsky ples

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na Štiavnický valentínsky ples 9. februára 2013 v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku.

Začiatok o 19:00 hod.
Cena: 20 €
V cene: prípitok, večera, polnočná kapustnica, živá hudba (kapela Spirit z Betlanoviec)

Tombola
Predpredaj vstupeniek: Na obecnom úrade alebo v Urbárskom klube

Plagát