Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

Pre občanov zverejňujeme vyhodnotenie účasti poslancov Obecného zastupiteľstva na zasadnutiach.
ucast-poslancov-zasadnutia-2011
ucast-poslancov-zasadnutia-2012