Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výherca fotohádanky

Ďakujeme všetkým lúštiteľom za zapojenie sa do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2013. Všetci lúštitelia okrem jednej poznali správnu odpoveď, že fotografia je z Kaštieľa.

Spomedzi lúštiteľov bola vyžrebovaná výherkyňa fotohádanky. Je ňou Mgr. Martina Mizerová zo Spišského Štiavnika. Výherkyni srdečne blahoželáme.

Knižnú odmenu si môže prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.