Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

45. ročník Štiavnickej podkovy (aktualizované)

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na 45. ročník Štiavnickej podkovy dňa 16. júna 2013 o 12.00 hod. v športovom areáli.
Je pripravená hodnotná tombola, sprievodný program, skákací hrad, jazda na poníkoch a vystúpenie salašníkov.
Vstupné pre dospelých je 1 €, pred deti 0,50 €. Tešíme sa na Vašu účasť.

plagát 2013
Rozpis jazdeckých pretekov

Výsledky
Výsledky – hlavička 2013
Výsledky ZM 2013
Výsledky Z 2013
Výsledky ZL 2013