Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Jánske ohne (zmena)

Z dôvodu nepriaznivého počasia nastala zmena termínu konania akcie: 4.7.2013, 21:00 h Spišský Štiavnik (Pod vysokým brehom)

Obec Spišský Štiavnik a DHZ Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na Jánske ohne dňa 28.6.2013 o 21.00 hod.

Plagát Jánske ohne