Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Stolnotenisový turnaj (zrušené)

Oznamujeme, že podujatie je zrušené pre malý počet prihlásených účastníkov.

Obec Spišský Štiavnik pozýva priaznivcov športu na Putovný
stolnotenisový turnaj, v sobotu 29. júna 2013,
so začiatkom o 8,00 hod. v telocvični športového areálu.

plagat-stolnotenisovy-turnaj