Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Športové hry seniorov mikroregiónu – 1. ročník

Obec Spišský Štiavnik a Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku srdečne pozývajú všetkých seniorov na 1. ročník športových hier seniorov Mikroregiónu.

PROPOZÍCIE
1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV MIKROREGIÓNU

Usporiadateľ: Klub dôchodcov a Obec Spišský Štiavnik
Prihlášky: Obecný úrad Sp. Štiavnik do 17.7.2013, rakociova@spisskystiavnik.sk
Štartovné: 3,00 €/osoba
Dátum: 24. júla 2013
Miesto: športový areál Spišský Štiavnik
Prezentácia: 10,30 hod.
Začiatok: 11,00 hod.
Kategórie: ženy, muži

Disciplíny ženy:

 • hod na cieľ valčekom
 • hod obručou na kužeľ
 • chôdza s vajíčkom na lyžičke
 • hádzanie šípok na terč
 • hod loptičkou do vedra
 • badmintonova hra
 • jazda na bicykli

Disciplíny muži:

 • kopy na malú bránku
 • streľba zo vzduchovky
 • hod granátom na terč
 • jazda autom s navigátorom
 • preteky s fúrikom
 • kosenie trávy
 • hádzanie šípok na terč

Povinná výbava: misky na guláš, lyžica, dobrá nálada


Aktualizované – Výsledky súťaží