Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan

Obec Spišský Štiavnik a OZ Ščavničan Vás pozývajú na Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan dňa 5. júla 2013.
plagát