Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oznam vedúcej školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že je potrebné , aby svoje deti prišli prihlásiť na stravovanie osobne a to dnes 28.8.2013 a v piatok 30.8.2013 do 12.00 hod.

V mesiaci september dostávajú dotáciu na stravné všetky deti v Základnej škole, teda stravné na I. stupni deti neplatia, na II. stupni sa dopláca 1 cent na jedno odobraté jedlo.

Ďalej upozorňuje rodičov, aby boli dôslední v odhlasovaní svojich detí zo stravy, pretože dieťa, ktoré nie je prítomné na vyučovaní nemá nárok na stravné. Pri zistení rozdielov v dochádzke bude deťom účtované stravné v plnej výške na I. stupni 0,95 Eur a na II. stupni 1,01 Eur, plus réžijné náklady.

Odhlasovanie: osobne alebo na telefónnom čísle 0905721144 deň vopred alebo do 8.00 hodiny ráno.
Iveta Kacvinská
ved. ŠJ