Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik, ulica Kvetná celá, ulica Lúčna celá, ul. Mlynská celá, ul. Priečna 7-15, bytovky na ulici Priečnej bude v termíne 2. september 2013 od 7.00 do 19.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Viď príloha
Prerušenie dodávky